Nước tắm dao đỏ

Những lời răn dạy của người xưa dành cho nghề thầy thuốc
Những lời răn dạy của người xưa dành cho nghề thầy thuốc

Trăm năm trong cõi người ta, Chữ nghèo chữ bệnh khéo là hiệp nhau Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. (Tập Kiều) Trong bao nhiêu thứ nghề trong thiên hạ, nghề làm thầy thuốc luôn chiếm một vị trí quan trọng và đáng kính nể. Nghề thầy thuốc là “cứu nhân độ thế” nên luôn phải hết lòng và đặt chữ Tâm lên hàng đầu. Sau đây là một số câu nói hay ca ngợi và cũng là răn dạy về nghề thầy thuốc:  

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng